liên hệ

liên hệ

Nhà hàng Pepper's Pizza thuộc chuỗi nhà hàng 3AEGroup.

Địa Chỉ :
- Cát Dài 61 Cát Dài (Hai Bà Trưng), Hải Phòng
  Điện Thoại : 02253.787.636/ 02253.787.638

Gửi thư cho nhà hàng